Varstvo osebnih podatkov

1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je Muzej Vrbovec za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala podjetje Virtuo d.o.o., Prušnikova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki je dosegljivo na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.

Zakon o varstvu osebnih podatkov

2. Politika varstva osebnih podatkov

3. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

4. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Kontrast
Uporabi sivine
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri