O NAS

Zgodovina

Dolga leta je med lokalnim prebivalstvom in strokovnimi institucijami Zgornje Savinjske doline živela želja po zaščiti in predstavitvi kulturne dediščine s področij gozdarstva in lesarstva. Gre za panogi, ki sta predstavljali glavni vir dohodka in s tem preživetja večine ljudi tega območja. Dolgoletna ideja se je pričela udejanjati leta 1999, ko so v Občini Nazarje začeli intenzivno razmišljati o ustanovitvi javnega zavoda za opravljanje muzejske dejavnosti. Istega leta je nastal idejni projekt, februarja 2000 pa je bil s sklepom občinskega sveta ustanovljen Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva, ki je prevzel skrb za zaščito premične kulturne dediščine gozdarstva in lesarstva.

Obširnemu evidentiranju in zbiranju informacij ter gradiv na terenu je sledila postavitev stalne razstave, s katero je muzej septembra 2001 odprl vrata svojim obiskovalcem. Danes pod okrilje muzeja sodijo tudi naravoslovno kulturna učna pot Samostanski hrib in zbirke v Bohačevem toplarju.

Muzej Vrbovec

Poslanstvo

  • muzej evidentira, hrani, dokumentira, varuje in predstavlja premično kulturno dediščino s področij gozdarstva in lesarstva na območju Zgornje Savinjske doline;
  • z ustanovitvijo prevzema pomembno nalogo znanstveno – raziskovalnega dela svojega gradiva in se s posebnimi načini vzgojno – izobraževalnih programov približuje najširši publiki;
  • pripravlja tematske razstave, izdaja strokovne publikacije in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti;
  • razvija zavest o pomenu dediščine;
  • spodbuja radovednost in zanimanje ter deli zgodbo preteklosti s svojimi obiskovalci
Muzej Vrbovec
Kontrast
Uporabi sivine
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri