INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Učna pot

Naravoslovno kulturna učna pot Samostanski hrib se pričenja pred muzejem Vrbovec. Od tod se povzpnemo na bližnji hrib do frančiškanskega samostana, ga obkrožimo in se ob reki Dreti vrnemo pred grad Vrbovec. Popelje nas skozi zgodovino kraja, gradu Vrbovec in frančiškanskega samostana, v prvi vrsti pa se seznanimo s pomenom, vlogo gozda in gozdnega roba, drevesnimi in grmovnimi vrstami, sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi in še marsičem zanimivim.