INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Severni trakt gradu pred obnovo v začetku 90-ih let 20. stoletja


Severni trakt gradu po obnovi v začetku 90-ih let 20. stoletja

 

Obnova gradu

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je gozdna uprava opravila zahtevna obnovitvena dela na obzidju gradu. Nad glavnim vhodom v grad so odkrili tudi, do tedaj zazidan, grb škofa Tomaža Hrena.


Konec 80-ih in v začetku 90-ih let 20. stoletja je Gozdno gospodarstvo Nazarje, ob strokovnem vodstvu, izvedlo popolno in obsežno obnovo gradu v prvotno stanje in tako rešilo grad pred propadom. V letih 1988 – 1989 je bila izvedena sanacija ostrešja na obstoječih objektih in obnovljena fasada na starem delu graščine. Zahtevnejši drugi del obnove je potekal v letih 1990 – 1992. V tem času je bila izvedena sanacija obzidja in obnova fasade na objektu Pristava, na novo pozidan severni trakt gradu ter urejeno dvorišče in okolica.