INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Dreta 

9. Dreta

Drevje in grmovje v omejkih, ob vodotokih ipd. opravlja podobno kot gozdovi več vlog:


Varovanje reke in brežin: Koreninski pletež varuje brežine pred izpiranjem. Drevje in grmovje v strugi pa ni zaželjeno zaradi nevarnosti poplav. Dovolj širok pas (vsaj 5 metrov) naravne vegetacije učinkovito zaustavlja izpiranje gnojevke in mineralnih gnojil s kmetijskih površin v reko.


Pomen za živali: Omejki so otočki divjine med kmetijskimi zemljišči, so življenjski prostor mnogih (pogosto ogroženih) živalskih vrst. Obvodna vegetacija s svojo senco močno vpliva na temperaturo vode in s tem na sestavo vodnih živali in rastlin, listni opad obvodne vegetacije je hrana vodnih organizmov...


Klimatska vloga: Zadrževanje vetrov, čiščenje zraka v bližini naselij...


Pomen za rekreacijo in turizem: senca ob rekreacijskih poteh, lepi pogledi, krajinska podoba ...


Estetski pomen: omejki oblikujejo značilen videz pokrajine, pokrajino popestrijo...


Ob vodotokih je potrebno pospeševati listavce, saj opad iglavcev dokazano škodljivo vpliva na pestrost vodne mikroflore in s tem na celotno prehransko verigo v vodi.