INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Grad Vrbovec 

Poslanstvo

 • muzej evidentira, hrani, dokumentira, varuje in predstavlja premično kulturno dediščino s področij gozdarstva in lesarstva na območju Zgornje Savinjske doline;
   
 • z ustanovitvijo prevzema pomembno nalogo znanstveno – raziskovalnega dela svojega gradiva in se s posebnimi načini vzgojno – izobraževalnih programov približuje najširši publiki;
   
 • pripravlja tematske razstave, izdaja strokovne publikacije in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti;
   
 • razvija zavest o pomenu dediščine;
   
 • spodbuja radovednost in zanimanje ter deli zgodbo preteklosti s svojimi obiskovalci