INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Grad Vrbovec na dan posvetitve kapelice sv. Jožefa, 14. september 1920 

Prva polovica 20. stoletja

Pred prvo svetovno vojno ali med njo je ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič grad Vrbovec, ki je služil upravnim službam škofijskega veleposestva, preimenoval v Marijingrad. Leta 1920 je na skalni kopi zgradil kapelo sv. Jožefa.
 

Ob začetku druge svetovne vojne so Nemci po zasedbi Nazarij v gradu namestili močno policijsko postojanko, škofijsko veleposestvo pa podržavili. Leta 1942 so porušili kapelo sv. Jožefa, saj so nameravali na skali postaviti protiletalske topove. Leta 1944 so partizani grad požgali, po vojni je bil obnovljen le njegov zahodni in nekoliko kasneje še vzhodni trakt imenovan Pristava. Severni del gradu ni bil obnovljen, na obzidju so bila postavljena le pomožna lesena skladišča. Tako obnovljeni grad je služil za upravne prostore lesne industrije in gozdarstva.