INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Risba vhoda v grad Vrbovec iz sredine 19. stoletja 

Prezidave

Domnevno v 15. stoletju so Celjski grofje stari grad na skali obdali z novim gradom in ga utrdili. V 16. stoletju je imel renesančni del gradu v osnovnih potezah že današnji videz. Pritličja stolpov so že grebenasto obokana in tudi strelne line kažejo renesančne oblike. Stanovanjske trakte je po vsej verjetnosti dal sezidati šele škof Hren, saj njihove arhitekturne značilnosti kažejo na zgodnje 17. stoletje. Vrbovec je torej šele okoli leta 1600 dobil podobo reprezentančnega renesančnega dvorca. Pozneje o gradu ne izvemo nič novega. Ne ve se koliko so ob popravilih spreminjali njegovo podobo, vsekakor pa so stari grad na skali odstranili v času ljubljanske škofije.