INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Grafika Karla Reicherta iz leta 1864 

Lastniki gradu

Prvi znani lastniki zgornjesavinjskih zemljišč so bili plemeniti Kageri, ki so svojo posest podarili oglejskemu patriarhu. V darilni listini Kagerjev in oglejskega patriarha iz leta 1140 grad Vrbovec ni omenjen, zato zgodovinarji sklepajo, da ga takrat še ni bilo. Tako so prvotni grad verjetno postavili oglejski patriarhi, na njem pa so gospodarili njihovi oskrbniki. Šele leta 1286 se prvič omenjajo po gradu imenovani plemiči Altenburški (Vrbovški). Zaradi denarnih težav so Vrbovški morali v drugi polovici 14. stoletja svojo posest z Vrbovcem vred prepustiti Celjskim grofom. Po letu 1456, z izumrtjem rodbine Celjskih, je grad prešel v last Habsburžanov. Poslej so se na gradu pogosto menjavali fevdniki oziroma posestniki, vse do leta 1615, ko Vrbovec za potrebe ljubljanske škofije kupi takratni ljubljanski škof Tomaž Hren. V lasti škofije je grad ostal praktično vse do druge svetovne vojne.