INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Nasad iglavcev 

8. nasad iglavcev

Naše gozdove smo v zadnjih stoletjih s pospeševanjem iglavcev zelo spremenili. Smreka bi bila v naravnem gozdu v večjem deležu prisotna le v gorskem svetu blizu gozdne meje in v nekaterih mraziščih! Pri gojitvenih delih so lastniki gozdov v preteklosti, nekateri pa še vedno, pospeševali le iglavce. Listavci so bili manj cenjeni in so se sekali predvsem za drva.

Časi so se spremenili. Danes je mogoče dobro prodati les večjega števila drevesnih vrst. Zato pospeševanje samo smreke danes ni več najbolj donosno. Cena lesa je le dodaten argument, da poskušamo danes gojiti kvalitetne gozdove s čimbolj naravno drevesno sestavo.

Poleg znanih drevesnih vrst rastejo v gozdu še manj znana drevesa, ki so ravno zaradi gospodarjenja postale zelo redke. Ponekod so že izginile. Te vrste so tisa, brek, skorš, delno pa še drobnica ali divja hruška in lesnika ali divja jablana. Spoznajmo jih in jih ohranimo!