INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Širjenje tujerodne robinije 

7. širjenje tujerodne robinije

Robinija ali po domače akacija (lat. Robinia pseudoacacia) izvira iz vzhodnega dela Severne Amerike in je bila v Evropo prinesena. Pri nas je zelo vitalna, razmnožuje se s semenom, in s poganjki iz korenin. Je zelo uspešna pri širjenju na nove površine. V preteklosti so jo sadili čebelarji zaradi velikih belih cvetov in za utrjevanje brežin. V Zgornji Savinjski dolini je še zelo malo, bolj razširjena je ponekod v vzhodni Sloveniji.


Njena neprijetna lastnost so agresivni poganjki iz korenin, ki lahko poženejo tudi več deset metrov od matičnega drevesa. S takšnim pomlajevanjem robinija izriva domače drevesne vrste. Širjenje robinije je mogoče ustaviti le z redno košnjo, z dovolj intenzivno pašo ali pa z ohranjanjem sence drugih drevesnih vrst.

Robinije ne sadimo, saj želimo ohraniti vso pestrost našega domačega rastlinstva.