INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Življenje v mrtvem drevesu 

6. življenje v mrtvem drevesu

Dokler so drevesa živa, izdelujejo in vase nalagajo živo organsko snov. ko drevesa odmrejo, dobijo nove naloge. V les se naselijo gljive in ga začnejo mehčati, drevo trohni in razpada desetletja dolgo, ves ta čas je bogat in stalen vir hrane. na trhlih drevesih se hranijo žolne in detli, v trhlem lesu si mravlje naredijo mravljišče. nekaj časa mrtvo drevo še vztraja pokonci, nato pade. Trohneči les je zbiralnik vode, je življenjski prostor mikroorganizmov, drobnih živali in novih rastlin. Ležeče drevo na strmem pobočju zadržuje erozijo. različne vrste gliv les razgrajujejo tako dolgo, da deblo z leti postane del tal, iz katerih rastejo druge rastline. Krog življenja se sklene. Razpadanje na tleh ležečega drevesa lahko pri smreki, jelki in macesnu traja 100 let in več. Bukev razpade hitreje, lahko že v 20. letih, breza in vrba še prej.


Ljudje imamo dostikrat odpor do mrtvega in razkrajajočega se drevesa v gozdu. Šele s spoznavanjem krogotoka življenja uvidimo, da so mrtva drevesa gozdu potrebna.