INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Frančiškanski samostan s knjižnico 

3. frančiškanski samostan s knjižnico

Tik nad Nazarjami se razprostira frančiškanski samostan z župnijsko cerkvijo Matere božje. Na nizkem griču, kjer je še okrog leta 1600 rasel hrastov gozd, je dal ljubljanski škof Tomaž Hren leta 1625 postaviti Loretsko kapelo. Že nekaj let kasneje so jo prevzeli frančiškani, ki so do leta 1661 ob njej pozidali novo cerkev. Že pred tem so se lotili tudi zidave samostana, ki je postal znan po svoji hišni lekarni in leta 1752 ustanovljeni knjižnici. Od konca 18. stoletja do začetka II. svetovne vojne je v samostanu delovala tudi frančiškanska ljudska šola. Med vojno močno poškodovan samostan se je začel ponovno dvigovati iz ruševin šele 1968. leta. Današnjo podobo dobi v letu 1996, v njem pa je Dom duhovnih vaj.


Hkrati s samostanom je bil uničen tudi dobršen del dragocene knjižnice, ostale knjige pa so bile več desetletij neustrezno hranjene. Nove prostore so knjižnici namenili v obnovljenem vzhodnem delu samostana. Zbirka, ki vsebuje knjižne izvode od leta 1497 dalje, je odprta za javnost.