INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Varovalna vloga gozda 

2. varovalna vloga gozda

Varovalna vloga je najpomembnejša vloga, ki jo opravlja vsak gozd. Gozd s svojim zelenim pokrovom ustvarja primerno okolje za razvoj življenja. Varovalno vlogo opravljajo vsi gozdovi, najbolj opazna pa je na strmih pobočjih. Tukaj gozd varuje sebe in nižjeležeče objekte pred erozijo. Na zelo strmih pobočjih običajno z gozdom ne gospodarimo ali pa le posekamo predebela drevesa, ki bi lahko ogrozila nižjeležeče objekte.


Gozdove, v katerih se ne gospodari zaradi poudarjene varovalne vloge, imenujemo varovalni gozdovi.