INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Grad Vrbovec 

1. grad Vrbovec

Grad ob sotočju Drete in Savinje v Nazarjah štejemo za najpomembnejši posvetni spomenik srednjeveške arhitekture v Zgornji Savinjski dolini. Nemško se je imenoval Altenburg, slovensko ime Vrbovec pa je povezano z vrbovjem, ki je nekoč obraščalo bregove obeh rek. Prvotni grad, pozidan v 12. stoletju, je stal na skalni kopi sredi grajskega kompleksa, današnjo podobo dobi okoli leta 1480, srednjeveško jedro gradu odstranijo v 18. stoletju.

Poleg oglejskega patriarha se med lastniki gradu omenja tudi mogočna rodovina Celjskih grofov, po njihovem izumrtju pa preide v avstrijsko last. Fevdniki gradu so se poslej pogosto menjavali vse do leta 1615, ko ga za svoje potrebe kupi ljubljanska škofija. Leta 1920 so na vrhu skale pozidali kapelo sv. Jožefa, grad sam pa poimenovali Marijingrad. Ob okupaciji leta 1941 grad zaplenijo Nemci in porušijo kapelo, saj so nameravali tam namestiti protiletalsko topništvo.

Leta 1944 je bil grad požgan, po koncu vojne pa le delno obnovljen. Pred usodo številnih propadajočih slovenskih gradov je Vrbovec rešilo Gozdno gospodarstvo Nazarje, ki je v letih 1988 – 1992 izvedlo popolno obnovo. Danes v njem domujejo gozdarske institucije, občina, številna zasebna podjetja, gostišče ter muzej gozdarstva in lesarstva.